Σύσταση υπολογισμών στην λήψη αποφάσεων οργάνων για την εκπροσώπηση των νέων. Οι νέοι θέλουν κάτι καλύτερο από την βουλή των εφήβων, θέλουμε η άποψή μας να ακούγεται.
31/10 @ 22:37
Απομεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση του ΕΣΥ. Κεντρικό Υπουργείο ως επιτελική δομή..περιφερειακά Συστήματα Υγείας για οικονομική και λειτουργική δισχείριση.
25/10 @ 10:22
Υποχρεωτική ενημέρωση μαθημάτων στα τηλέφωνα για την βία και το βιασμό. Έλεγχος επίσης αν πάνε σχολείο ή αν τα αναγκάζουν για δουλειά .
22/10 @ 19:18
η διαφάνεια των διαδικασιών εξασφαλίζει την παρουσία μας – Αμαλία Φραγκουλη
16/10 @ 17:11
Σύνδεση ψηφιακής πλατφόρμας με τις οργανώσεις
07/10 @ 7:27
Δεν υπάρχουν θέσεις για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία! Θα ήταν καλό να ακουστούν, καθώς αφορούν άμεσα τους νέους!
06/10 @ 14:44
Δάνεια για νέους έως 40 με χαμηλό επιτόκιο για τη πρώτη κατοικία με ευελιξία, χωρίς προκαταβολή. Να βάλουν τη ζωή τους σε μια σειρά
02/10 @ 18:33
Πρόταση για ειρήνη στην Ευρώπη
29/09 @ 1:50
Ενσωμάτωση των 3τεκνων στους πολύτεκνους ως κίνητρο για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
28/09 @ 23:58
Άμεσα να σσυγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια λόγω ελληψης βουλευτών σε πολλές πόλεις της χώρας δεν υπάρχει ενημερωση
27/09 @ 23:48