Να δημιουργήσουμε μια ισχυρή μεσαία τάξη, με κράτος κοντά στον πολίτη ξεκινώντας από μία σύγχρονη παιδεία που θα δίνει έμφαση στις δεξιότητες και στις σύγχρονες αξίες.
19/09 @ 13:03
Σφενδυλης Γιώργος Επιστροφή του ΕΚΑΣ,
19/09 @ 12:51
πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης με γνώμονα τον πολίτη
19/09 @ 0:46
Ανανέωση στου Τομείς Πολιτικής του Κόμματος με νέα πρόσωπα και επιστήμονες.
18/09 @ 13:03
χρηματοδοτήσεις σε νέους επιχειρηματίες από 20 – 30 ετών. Τόνωση της νέας επιχειρηματικότητας.
17/09 @ 22:04
Άμεση διασύνδεση κινήματος-Τοπικής ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η επαρχεία πρέπει να χει φωνή.
17/09 @ 17:19
Τοποθέτηση κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας και για τα γεγονότα στο απθ. Οικονομική στήριξη των υποδομών του πανεπιστημίου.
17/09 @ 15:21
Μια κάλυψη ψυχολογικού ελέγχου έστω και δειγματοληπτική σε ένα κλάδο ή υπηρεσία χρειάζεται προκειμένου να βρούμε εάν υπάρχουν κακοήθειες και απαράδεκτες συμπεριφορές.
17/09 @ 14:24
Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
17/09 @ 0:34
Δωρεάν υγεία για όλους γεμάτα τα νοσοκομεία με προσωπικό
17/09 @ 0:29