Κατάργηση της αγοράς βιβλίων για τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και οι γονείς των οποίων δεν χρωστούν σε Εφορία & Ασφαλιστικά Ταμεία
23/05 @ 0:14
Επιβολή εισφοράς σε μισθώσεις AIRBNB προκειμένου για την ενίσχυση του τουριστικού προσωπικού
23/05 @ 0:14
Παραγωγική ανασυγκρότηση με ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων. Παροχή φορολογικών κινήτρων και ενίσχυση της διασύνδεσης πανεπιστημίων-επιχειρήσεων.
23/05 @ 0:14
Πρόσβαση στις κάλπες για όλους. Μέριμνα για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
18/05 @ 19:32
Πρωτογενής τομέας, Δευτερογενής τομέας Και επιτέλους να δημιουργήσουμε βιομηχανίες, τριτογενής τομέας, και πρέπει να εξορύξουμε φυσικό αέριο και να γίνουμε αυτόνομοι
18/05 @ 19:32
Πρέπει σαν χώρα να γίνουμε αυτόνομοι σε όλα τα επίπεδα, να αρχίσει η οικονομία της Ελλάδας να αναπτύσσεται
18/05 @ 19:32
Γιωργος Επενδύσεις σε έρευνα και δευτερογενή τομέα μειώνοντας τους φόρους και περιοριζόντας την χρονική διάρκεια δημιουργείας μιας επιχείρησης λόγω της γραφειοκρατίας.
18/05 @ 19:31
Γιωργος Επενδύσεις σε έρευνα και δευτερογενή τομέα μειώνοντας τους φόρους και περιοριζόντας την χρονική διάρκεια δημιουργείας μιας επιχείρησης λόγω της γραφειοκρατίας.
18/05 @ 19:31
Να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με γιατρούς για να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Και να γίνει οργανόγραμμα στα κέντρα υγείας
18/05 @ 19:31
Να δημιουργηθεί αποδοτικό πράσινο βιομηχανικό δίκτυο ,που θα παίρνει ενέργεια από διαθέσιμους πράσινους πόρους! Βασικά Desings/προστασία copyrights για την Ελλάδα!
18/05 @ 19:30