Η δημόσια υγεία πρέπει να συνιστά πρώτιστη προτεραιότητα δημοσίου συμφέροντος. 
31/03 @ 22:46
δεν υπάρχει καμία αναφορά και προφανώς κανένας προγραμματισμός για το Τμήμα μέχρι την Τσακώνα
31/03 @ 22:44
Κατάργηση και επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης  και του φυσικού αερίου για όλους τους παραγωγούς
31/03 @ 22:42
πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να μην έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας, και βέβαια η υπερφορολόγηση των κερδών των παραγωγών ενέργειας
31/03 @ 13:22
Το δημόσιο σχολείο να δίνει περισσότερη έμφαση στην ανθρωπιστική παιδεία, να καλλιεργήσει τη κριτική ικανότητα και το πνεύμα των μαθητών, οι οποίοι σφυροκοπούνται.
30/03 @ 20:11
Να υπολογίζονται οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία και στην συνέχεια να αποδίδονται πίσω στους καταναλωτές μέσω αντίστοιχων μειώσεων σε φόρους καυσίμων
30/03 @ 19:35
Κοινωνική κατοικία, με ενεργή συμμετοχή των δήμων
30/03 @ 19:32
Ανοικτά δεδομένα στον πολιτισμό!
30/03 @ 12:07
Ο δημόσιος τομέας μπορει παρέχει βασικές ανοικτές τεχνολογικές υποδομές που μπορούν να αξιοποιούνται από το οικοσύστημα καινοτομίας
30/03 @ 11:38
Ωραία ίδεα το post-it – Δημήτρης
30/03 @ 10:39