Να μειωθεί ο ΕΦΚ καυσίμων και ο ΦΠΑ των βασικών αγαθών όσο το επιτρέπουν τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού. Γιάννης
18/04 @ 22:53
Να εκτιμηθεί το περιθώριο του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να γίνει μείωση του ΕΦΚ των καυσίμων και του ΦΠΑ των βασικών αγαθών. Γιάννης
18/04 @ 17:54
Φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές σε απόδημους που θα επενδύσουν στην Ελλάδα Βασίλης
18/04 @ 15:34
Δραστική μείωση μισθού Έλληνα βουλευτή, επανεξέταση των προνομίων του
18/04 @ 15:07
Θα ήθελα λιγότερους φόρους και περισσότερη αξιοκρατία. Να μπορεί ο πολίτης να έρθει σε επαφή με τους άρχοντες του τόπου.
18/04 @ 14:07
Να διερευνηθούν τα περιθώρια του κρατικού προϋπολογισμού για μείωση στο ΕΦΚ καυσίμων και στο ΦΠΑ βασικών ειδών / Γιάννης
18/04 @ 1:52
Νομαρχιακές Οργανώσεις-πυρήνες για διοεγάνωση μαθημάτων εξοικείωσης συντρόφων με τις νέες τεχνολογίες ( Διαδίκτυο-smartphones κτλ)
17/04 @ 20:27
Δημόσιο Σχολείο Ολικληρωμένη εκπαίδευση και δια ζώσης και με ψηφιακή βοηθό ώστε τα παιδιά να έχουν πραγματική εκπαίδευση σε 1 ξένη γλώσσα.
17/04 @ 12:49
Οργάνωση, όραμα, ελπίδα, ελευθερία
17/04 @ 1:56
3μηνη στρατιωτική θητεία για άντρες και γυναίκες. Νέα ΕΣΟ κάθε δύο μήνες. Ένας μήνας εκπαίδευση & 2 μήνες υπηρεσίες χωρίς άδειες.
16/04 @ 16:32