Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

9. ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, με σημαντικές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, έντονες καιρικές αλλοιώσεις και δυσμενείς ανατροπές σε επάρκεια και αναπλήρωση πόρων, όπως κατεξοχήν το νερό και το δασικό απόθεμα. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, του μηδενισμού δηλαδή των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, είναι μονόδρομος για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική ανισορροπία, η υποβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής, και κυρίως, νέες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. 

Η περιβαλλοντική πολιτική που προτείνουμε ως απολύτως απαραίτητη και επείγουσα διαμορφώνεται σε τρείς άξονες:

Πρώτος άξονας η προστασία του φυσικού πλούτου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων με στόχους:

 • Ένα νέο οίκο-αναπτυξιακό πρότυπο με προστασία της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας καθώς των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων των προστατευόμενων περιοχών. Στήριξη ήπιων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και παραγωγής τοπικών προϊόντων.
 • Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του Δασολογίου
 • Πολυετή Σχέδια Διαχείρισης των δασών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο 
 • Αγροτική παραγωγή με τη χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, ενίσχυση της γεωργίας ακριβείας για τη μείωση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, στήριξη της ποιοτικής βελτίωσης και διατήρησης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση της γονιμότητας των εδαφών και δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων.
 • Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ΣΔΙΤ σε έργα κατασκευής, λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης περιβαλλοντικών υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων μεγάλης και μικρής κλίμακας. 
 • Συνεργασία της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης με φορείς της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας για την επέκταση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, βίο-απόβλητα) και την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ελαστικά, οχήματα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές). 

Δεύτερος άξονας μια Νέα Κλιματική Νομοθεσία

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτάχυνε την απολιγνιτοποίηση με δραματικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες, που δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένες για μία ταχεία εγκατάλειψη της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Πρόσφατα, μετά την εκδήλωση του ενεργειακού εμπαργκο από την Ρωσία υπαναχώρησε ξανά επαναφέροντας σε λειτουργία λιγνιτικές μονάδες αλλά και πάλι χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο και ρόλο στον μελλοντικό ενεργειακό χάρτη ως ψυχρή εφεδρεία. Οι αιφνίδιες αλλαγές έχουν υπονομεύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και αμφιβολίες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το πρώτο κόμμα που κατέθεσε ολοκληρωμένο πλαίσιο για μια νέα κλιματική νομοθεσία. Οι βασικοί στόχοι είναι:

 1. Κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα έως το 2050. Θεσμοθέτηση ποσοτικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, το 2040 και το 2050 σε σύγκριση με τα ποσοστά εκπομπών του 1990.
 2. Συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών που προκαλούνται από δράσεις της κυβέρνησης και του Δημόσιου τομέα έως το 2030.
 3. Συγκεκριμένος προϋπολογισμός υποστήριξης επίτευξης των στόχων και των σχετικών δομών που απαιτούνται. 

Επίσης προβλέπονται μια σειρά από πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η κοινωνική ευθύνη των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον, όπως οι εξής:

 • Να συσταθεί μια Κλιματική Κοινωνική Συνέλευση, που θα ανοίξει τον διάλογο στην κοινωνία, με συμμετοχή ιδίως των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός Ανεξάρτητου Εθνικού Επιστημονικού Συμβουλίου, με ισχυρές και ουσιαστικές αρμοδιότητες.
 • Ηλεκτρονικές Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο τις αρμόδιες αρχές για περιβαλλοντικές παραβάσεις. 
 • Καθιέρωσης αντισταθμιστικής πολιτικής στις μεγάλες επενδύσεις για να εξασφαλίζονται οφέλη για την τοπική κοινωνία και να διευκολύνονται παράπλευρες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης για την τοπική οικονομία.
 • Ενημέρωσης μέσω αναγραφής στις συσκευασίες για την ποσότητα CO2 που παρήχθη και επιβάρυνε το περιβάλλον, μέχρι το τελικό προϊόν να φθάσει στο καλάθι του, καθώς και για την ύπαρξη γενετικά τροποποιημένων στοιχείων. 

Τρίτος άξονας δράσεων η προστασία του υδάτινου δυναμικού με συγκεκριμένες δράσεις, όπως οι εξής:

 • Θεσμοθέτηση ως πολιτικού στόχου της μηδενικής ρύπανσης σε όλα τα ύδατα. Αυστηροί έλεγχοι και θέσπιση υψηλών αποτρεπτικών προστίμων.
 • Ειδική μέριμνα για τον ποταμό Ασωπό και άλλους ρυπασμένους υδάτινους πόρους.
 • Ορθολογική διαχείριση των χερσαίων υδάτινων πόρων που περιλαμβάνει:

Κατασκευή μικρών φραγμάτων και υδαταποθηκών για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία.

Έργα αντλησιοταμίευσης στα φράγματα για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.

 • Εξοικονόμηση με τον σταδιακό εκσυγχρονισμό και την αλλαγή του υπογείου δικτύου ύδρευσης των αστικών κέντρων.
 • Αξιοποίησή για γεωργική και άλλες χρήσεις, των υπογείων, εποχιακών η επεξεργασμένων (Ψυττάλεια) υδάτων που χάνονται στη θάλασσα.
 • Αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
 • Φυσική αποκατάσταση ποταμών και ρεμάτων, εντός και εκτός των αστικών κέντρων. Αντιπλημμυρικά έργα με σύγχρονες Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *