Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μετά την τριετή δοκιμασία της πανδημίας, έχει πλέον καταστεί εθνική ανάγκη να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση και αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος θα είναι η επάρκεια και αξιοπιστία του ως πυλώνα παροχής υγειονομικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες καθώς και ως κριτήριο ελκυστικού προορισμού της χώρας μας προς κάθε βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο επισκέπτη, φιλοξενούμενο, εργαζόμενο ή επενδυτή.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα είναι πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση του συστήματος υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και αντίστοιχης εμπειρίας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με κάλυψη όλων των οργανικών κενών ειδικά για τις υποστελεχωμένες περιφερειακές και ακριτικές δομές. Παράλληλα θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες τομές για την ανακούφιση του ΕΣΥ, ως δευτεροβάθμιου συστήματος υγείας, ώστε να παίξει το κεντρικό ρόλο του.

Το όραμα μας για την υγεία του 21ου αιώνα

Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο Δημόσιο σύστημα: Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες. Ένα ΕΣΥ αναγεννημένο και ισχυρό, που «σπάει» ανισότητες, που καλύπτει την πλειοψηφία της κοινωνίας μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Ένα ΕΣΥ όπως αρμόζει στην ιστορία, στην ταυτότητα της παράταξης μας. Που το οραματίστηκε και το έκανε πράξη. Γιατί πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος, οι αξίες, οι αρχές και οι ιδέες μας.

Πρώτα δύο κρίσιμες επισημάνσεις:

1) Το ΕΣΥ μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της κρίσης, χάρις όμως στην αυτοθυσία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δομών του. Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίστηκαν και οι παθογένειες του. Τώρα η ΝΔ, σαν να μην έμαθε τίποτα από την πανδημία προωθεί ένα ακόμα πλήγμα. Επιχειρεί με το τελευταίο σχέδιο νόμου να υπονομεύσει μια βασική αρχή του ΕΣΥ:

Την δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, ενώ η χώρα μας έχει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία.

Η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, οδηγεί στην μετατροπή ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς.

Συνεχίζει την υποχρηματοδότηση της υγείας και δεν προχωρά στις λειτουργικές αλλαγές που χρειάζονται τα Νοσοκομεία, ευνοώντας την συναλλαγή.

Είναι αναγκαία η αύξηση των αποδοχών των υγειονομικών του ΕΣΥ.

Αλλά αυτή θα πρέπει να προκύψει μέσα από την αναβάθμιση του μισθολογίου και από την διεύρυνση της απογευματινής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Μέτρο που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ οδηγεί και στην δραστική μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία και εξετάσεις.

2)       Η πορεία αναγέννησης του ΕΣΥ δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στις αναγκαίες ποσοτικές παρεμβάσεις αλλά οφείλει να λάβει υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της Υγείας. Η επιχορήγηση των Νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 860 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 έως σήμερα. Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ υπήρχε η δυνατότητα διάθεσης νέων πόρων, στον σχεδιασμό της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδείχθηκε η ιδεοληπτική και βαθιά συντηρητική πολιτική της ΝΔ.

Η Κυβέρνηση με όλα τα γνωστά προβλήματα επιλέγει να διαθέσει συνολικά μόνο το 4,2% των πόρων του Ταμείου για τις υποδομές Υγείας, όταν η γειτονική Ιταλία διαθέτει το 10% . Πόροι ανεπαρκείς που δεν φθάνουν για μια ουσιαστική τομή.

Αυτή την εικόνα είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε με τις εξής πολιτικές:

  • άμεση αύξηση της χρηματοδότησης από τον Προϋπολογισμό και σταδιακή αύξηση στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • διάθεση του 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία και τις κοινωνικές υποδομές.

Ο σχεδιασμός μας για το ΕΣΥ του μέλλοντος απαιτεί 8 μεγάλες αλλαγές.

1η παρέμβαση: Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Αναβάθμιση του ΕΟΔΔΥ ώστε να σχεδιάζει και να αξιολογεί πολιτικές, να καταγράφει και να επιτηρεί τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων.

2η παρέμβαση: Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην χαρτογράφηση του πληθυσμού (βιοτικό επίπεδο, χρόνια νοσήματα, εξαρτήσεις από ουσίες κλπ.), για να αποκτηθεί γνώση η οποία θα κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων στις πολιτικές υγείας. Όπως επίσης και η ανάπτυξη μέσα στο ΕΣΥ των σύγχρονων τομέων πρόληψης νοσημάτων και μεθόδων θεραπείας όπως η Ψυχική Υγεία, η Διαιτολογία και η Σωματική Αγωγή.

Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε:


- Την δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Με αναβαθμισμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην λειτουργία τους. Τα   δίκτυα    αναπτύσσουν νέου    τύπου    υπηρεσίες    Οικογενειακής Ιατρικής, με την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού, και την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας. Υπηρεσίες που φθάνουν σπίτι μας όταν τις έχουμε ανάγκη. Τόσο για τις ευπαθείς ομάδες, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού.

- Έμφαση    στην   πρόληψη.   Με   ενημερωτικές   εκστρατείες για τον εμβολιασμό των παιδιών, για την σωστή διατροφή, με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου χωρίς τα αυθαίρετα ηλικιακά όρια που έθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τα παιδιά.

- Δωρεάν γονιδιακό έλεγχο με τεστ στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως προτείνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

- Να ενισχυθεί το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά και οι κινητές μονάδες να μπορούν να βρεθούν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

- Ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

- Ο ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικό ταμείο, αξιολογεί, διαπραγματεύεται, ρυθμίζει, με ενιαίους κανόνες τις συνεργασίες και την δημόσια δαπάνη.

3η παρέμβαση: Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία

- Με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών

- Με ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς και αυτονομία στην λήψη λειτουργικών αποφάσεων.

- Με ολοήμερη λειτουργία, ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές βέβαια στο προσωπικό.

- Με δυνατότητα συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες για άντληση πρόσθετων εσόδων.

- Ένας νέος χάρτης Υγείας, που ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές. Ώστε να μην έχουμε 17 Νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και να μην υπάρχει 1 Νοσοκομείο στην πολυπληθή πια Ανατολική Αττική.

4η παρέμβαση:    Δημιουργία    Σύγχρονων   και     καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

- Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων

- Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

- Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, που λειτουργούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με τους απαραίτητους επαγγελματίες υγείας και ενσωματωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.

5η παρέμβαση:Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.

- Κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες

- Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται.

- Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων.

- Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά.

- Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις

- Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί:

  • Ριζική αναμόρφωση και rotation στο σύστημα Ιατρικής Εκπαίδευσης και νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση ειδικότητας.
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων.
  • Αξιοποίηση νέων γιατρών που σήμερα δουλεύουν στο εξωτερικό, στις νέες μονάδες οικογενειακής ιατρικής.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των νέων ιατρών με μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα και σε συνέργεια με άλλες επιστήμες (βιολογία, χημεία κλπ).

6η παρέμβαση: Η Υγεία στα Νησιά.

- Κάθε νησί θα έχει είτε επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο (για τα μεγάλα), είτε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο και πλήρη στελέχωση (για τα μικρότερα)

- Για τα πολύ μικρά νησιά ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό.

- Κίνητρα για την εξεύρεση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων και μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία επιλογής τους.

7η παρέμβαση: Λειτουργία Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης, για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα με τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την βελτίωση λειτουργίας των δομών και λειτουργιών του ΕΣΥ προτείνεται η εισαγωγή αξιολόγησης με αντικείμενο τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των μονάδων υγείας καθώς και την διαπίστωση της επαρκούς στελέχωσης και κατανομής του υγειονομικού δυναμικού. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα για βασικούς δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, όπως αποτρέψιμες νοσηλείες, καθώς και θνησιμότητα έπειτα από εισαγωγή στο νοσοκομείο για ορισμένες παθήσεις.

8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας.

Η Ελλάδα σήμερα υστερεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας αλλά μπορεί εύκολα να αναπτύξει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλε- συμβουλευτικής και τηλε-παρακολούθησης ασθενών. Η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές μπορεί να βελτιώσει θεαματικά το χάσμα παροχής ποιοτικής περίθαλψης ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, να προσελκύσει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό και να αποτελέσει τομέα συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και καινοτομίας στο χώρο της υγείας. Επιπλέον η ψηφιοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά την διαφάνεια σε όλους τους τομείς, την αξιοπιστία του συστήματος, την εμπιστοσύνη μεταξύ του επιστημονικού- υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών καθώς και στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

- Θέλουμε να καλύψουμε το χάσμα ποιοτικής περίθαλψης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλε-συμβουλευτικής και τηλε-παρακολούθησης ασθενών. Αλλά και να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης ηλικιωμένων, αναπήρων, μοναχικών ατόμων με χρόνιες παθήσεις

- Να κάνουμε πράξη τον ψηφιακό φάκελο υγείας, την ψηφιακή κάρτα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα, τις καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *