Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Μεσοπρόθεσμα, η ακύρωση της αναπτυξιακής δυναμικής ήλθε όμως από την επέλαση της πανδημίας του covid-19 που από τις αρχές του 2020 έπληξε όλες τις χώρες του πλανήτη προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων και οδηγώντας την οικονομική ζωή σε απανωτά lock-down και αποδιοργάνωση. Μετά από μια διετία εξάρσεων, μέτρων και αβεβαιότητας, η κατάσταση δείχνει να τείνει προς μια ύφεση κρουσμάτων αλλά οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να έχουν μονιμότερο χαρακτήρα και είναι βέβαιο ότι θα καθορίσουν την εξέλιξη πολλών πραγμάτων στο άμεσο μέλλον.

Εστιάζοντας μόνο στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1. Περιορισμός της παγκοσμιοποίησης λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και την συρρίκνωση της διακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες χώρες λόγω των υγειονομικών απαγορεύσεων. Στην θέση της αναπτύσσονται νέες οικονομικές σχέσεις με μικρότερο διεθνές βεληνεκές και εντονότερη περιφερειακή διάσταση.

2. Συρρίκνωση του τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα των παρεχόμενων προς τελικούς καταναλωτές, όπως ο τουρισμός. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά η διακίνηση εμπορεύσιμων αγαθών, όπως τα διατροφικά προϊόντα και η μεταποίηση. Δευτερογενώς αυτό είχε ως συνέπεια την χειροτέρευση του εξωτερικού ισοζυγίου σε οικονομίες υπηρεσιών και την βελτίωση του σε χώρες παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

3. Μεγάλες ανατροπές στην φύση της απασχόλησης με την ταχεία και ευρεία διάδοση δικτυακής εργασίας. Λόγω της πανδημίας επιταχύνθηκαν πολλές πρωτοβουλίες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την ατομική τηλεργασία ή την ομαδική διαβούλευση που θα εξακολουθήσουν πλέον να χαρακτηρίζουν τα εργασιακά δεδομένα εφεξής.

4. Ανάδειξη της σημασίας των δημοσίων υποδομών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Η ικανότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας να παράγει σε σύντομο χρόνο τα απαιτούμενα εμβόλια, η δυνατότητα χρηματοδότησης και εντατικής διάδοσης των εμβολιασμών, καθώς και η γενναία κινητοποίηση του νοσηλευτικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποφυγή γενικευμένης ανθρωπιστικής καταστροφής. Η παροχή των απαραίτητων υποδομών τηλεκπαίδευσης για την αναπλήρωση των σχολικών ωρών είχε σαφώς πιο περιορισμένη επιτυχία, συνετέλεσε όμως και αυτή στην μερική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής αποχής που υποχρεωτικά επιβλήθηκε.

5. Ανατροπή των δημοσιονομικών σχεδιασμών, λόγω της απόφασης των περισσότερων κυβερνήσεων να καλύψουν χρηματοδοτικά τις εισοδηματικές απώλειες εργαζομένων και επιχειρήσεων από το παρατεταμένο lock-down και τους συναφείς περιορισμούς. Επίσης οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες υιοθέτησαν άκρως χαλαρή νομισματική πολιτική για να τονώσουν την ρευστότητα και να αποφύγουν την παγίδα αποπληθωρισμού στις οικονομίες τους. Αποτέλεσμα ήταν η διόγκωση των δημοσίων δαπανών, η οποία σε συνδυασμό με την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων οδήγησε σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους.

6. Επανεμφάνιση του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα αυξήσεων στις τιμές πρώτων υλών, των δυσκολιών στην τελική παράδοση καταναλωτικών αγαθών, στην αυξημένη αποταμίευση λόγω του εγκλεισμού αλλά και τις γενναίες κρατικές ενισχύσεις, οι τιμές των αγαθών μπήκαν σε μια ανοδική πορεία έπειτα από μακρά περίοδο στασιμότητας ή/και μειώσεων. Με την ύφεση της πανδημίας, άρχισε να διαμορφώνεται μια τάση επιστροφής στην δημοσιονομική και νομισματική αυστηρότητα, πλην όμως και οι δύο ανακόπηκαν εξαιτίας της νέας διαταραχής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός – ενώ αρχικά εθεωρείτο ότι θα είναι μεταβατικό και ήπιο φαινόμενο – τώρα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για απροσδιόριστο διάστημα.

7. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έπειτα από πολλές εσωτερικές συγκρούσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίστηκε ως από μηχανής θεός για να αντιμετωπιστεί η καταβύθιση της ανάπτυξης που απειλούσε όλα τα μέλη της – αν και σε διαφορετικό βαθμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27/7/2020 αποφάσισε την ίδρυση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με σημαντικούς νέους πόρους για να χρηματοδοτηθούν οι πληγείσες οικονομίες.

Στόχος είναι οι χώρες να ανασυγκροτήσουν τις οικονομίες τους σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον την αντιμετώπιση του πλήγματος λόγω πανδημίας και, δεύτερον, τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της λεγόμενης «Πράσινης Μετάβασης» και της «Ψηφιακής Μετάβασης», όπως καθορίζονται στους στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση Επόμενης Γενεάς (Next Generation European Union, NGEU). Συγκεκριμένα προβλέπεται να διατεθούν στα κράτη-μέλη 750 δισ. ευρώ επιπλέον του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια αυτά δεν θα προέλθουν από εισφορές μελών αλλά από δανεισμό που θα συνάψει η ΕΕ ως ενιαίος θεσμός. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης κοινοτικού χρέους και διευρύνεται η δημοσιονομική ευελιξία της Νομισματικής Ένωσης.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *