Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Είναι βασική αρχή μας ότι η Ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη χωρίς στήριξη των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή και αποτελεσματικό σύστημα Κοινωνικής Προστασίας.

Από τα οφέλη της ανάπτυξης, πρέπει να μειώνονται οι ανισότητες, να δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, αλλά και να αυξάνονται οι προοπτικές εργασίας για τους ανέργους. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και δυστυχώς είμαστε ακόμη «Ευρωπαϊκοί» πρωταθλητές στην ανεργία των νέων.

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η εργασία αλλάζει. Νέες μορφές εργασίας (π.χ. τηλεργασία) έρχονται στο προσκήνιο. Θέσεις εργασίας χάνονται σε παραδοσιακούς, αλλά δημιουργούνται σε νέους τομείς. Τον κύριο ρόλο πια διαδραματίζουν η γνώση, η κατάρτιση, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό επενδύουν οι ανεπτυγμένες οικονομίες και όχι όπως τις παλιές εποχές στο φθηνό ημερομίσθιο. Η σύγχρονη αντίληψη αποδέχεται ότι ο ανασφαλής και χαμηλά αμειβόμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε μια αντίληψη από το παρελθόν, ιδεοληπτική, βαθιά συντηρητική. Συγκεκριμένα:

• Όλα αυτά τα χρόνια υπονομεύει συστηματικά και αφαιρεί με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Επιλέγει να ενισχύει τους ασύδοτους εργοδότες, ακόμη και εις βάρος εκείνων που πιστεύουν στην αξία του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

• Απορρυθμίζει το εργασιακό τοπίο στην χώρα μας, προωθώντας ουσιαστικά το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας. Ακόμη και οι καθυστερημένες και υπό την πίεση της ακρίβειας αυξήσεις στον κατώτερο μισθό, δεν ανέστειλαν την αρνητική κατάσταση που η πολιτική της δημιουργεί.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ένας από τους βασικούς λόγους της αύξησης του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας, είναι η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης, και χαμηλές αμοιβές. 700.000 εργαζόμενοι σήμερα δουλεύουν με μισθό κάτω των 700 ευρώ. Το 40% του συνόλου.

• Σε μια εποχή κρίσης στο Δημογραφικό, αντί να προωθεί την συμφιλίωση μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, η ΝΔ δημιουργεί επιπλέον εμπόδια, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

• Στην εποχή που ο Κοινωνικός διάλογος είναι όσο ποτέ αναγκαίος, η ΝΔ επιλέγει τον δρόμο του αυταρχισμού, περιορίζει δραστικά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, αντιμετωπίζει ως «αντίπαλο» τα συνδικάτα.

Το δικό μας «Εργασιακό όραμα» για το αύριο στηρίζεται σε δύο άξονες:

• Στην στρατηγική της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Με ρήτρα απασχόλησης σε κάθε κυβερνητική πράξη ή Νόμο που αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

• Στην ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή με κανόνες, ασφάλεια, και προστασία του εργαζόμενου.

Με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του και με κύριο μέσο την συλλογική διαπραγμάτευση. Με την εγγύηση της επιτυχούς ανταπόκρισης του εργαζόμενου και την διαρκή απασχόληση του στις νέες συνθήκες.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

α) Πολιτικές στήριξης και ένταξης των ανέργων στην Εργασία

1) Κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

• Στόχος η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, ώστε η ανεργία στην χώρα να πέσει σε μονοψήφιο νούμερο.

Τα κίνητρα αφορούν την πρόσληψη 50.000 νέων εργαζομένων (ως 29 ετών) και 50.000 μακροχρόνια ανέργων, με πλήρη απασχόληση.

Επιδοτείται 1 θέση εργασίας για επιχειρήσεις ως 10 άτομα και ως 3 για τις μεγαλύτερες.

• Το Πρόγραμμα κινήτρων περιλαμβάνει την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για 4 χρόνια. Η επιδότηση θα είναι 100% τον πρώτο χρόνο, 75% τον δεύτερο, 50% τον τρίτο και 25% τον τέταρτο χρόνο.

• Το κόστος της παρέμβασης για τον πρώτο χρόνο υπολογίζεται στα 220 εκ. ευρώ και αναλογικά για τα επόμενα.

Όμως η ένταξη 100.000 ανέργων στην εργασία, θα μειώσει το δημοσιονομικό κόστος (Επιδόματα ανεργίας, κοινωνικές μεταβιβάσεις) και θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους (λόγω κατανάλωσης) και των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ταυτόχρονα ενισχύεται στοχευμένα και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

2) Πολιτικές στήριξης των ανέργων.

• Voucher 600 ευρώ τον μήνα-για ένα χρόνο σε κάθε απολυμένο.

Το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιδότηση σε εργοδότη ,για πρόσληψη του ανέργου.

• Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, εντός εξαμήνου από την εγγραφή κάθε ανέργου, θα του προτείνει μια θέση εργασίας, ή κατάρτισης ή εργασιακής εμπειρίας.

• Κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για ένα μακροχρόνια άνεργο.

β) Εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζόμενων.

1)Κατάργηση των διατάξεων των Νόμων της Νέας Δημοκρατίας που καταστρατηγούν βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ατομικές (αντί των συλλογικών) συμβάσεις για τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, την κατάργηση της δικαστικής προστασίας για παράνομες απολύσεις, τον περιορισμό της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

2) Νέα ρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις, σε συμφωνία της Πολιτείας με τους Κοινωνικούς εταίρους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή προσαρμογή στις νέες συνθήκες της παραγωγής.

Με σαφείς κανόνες προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων:

- Οι γενικοί όροι αμοιβής και απασχόλησης των εργαζομένων διαμορφώνονται με Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

- Οι ατομικές συμβάσεις καθορίζουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

- Υποχρεωτικότητα και καθολική εφαρμογή των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, είτε συμμετέχουν στις εργοδοτικές οργανώσεις, είτε όχι.

- Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας επανέρχεται στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και αναβαθμίζεται.

- Καθολική εφαρμογή της κάρτας εργασίας και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με στόχο την μηδενική ανοχή στην μαύρη και αδήλωτη εργασία και την παραβίαση νόμων, συμβάσεων, δικαιωμάτων.

- Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία που ως τώρα παραμένει στα χαρτιά.

- Θέσπιση αυστηρών διαδικασιών πιστοποίησης εργολαβικών  εταιρειών, για την τήρηση της νομοθεσίας και την προστασία των εργαζόμενων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

- Σε συμφωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, συγκροτείται ένα νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής», για την πρόσβαση όλων των εργαζομένων στην γνώση, στα νέα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, στην στρατηγική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος η εξασφάλιση της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του εργαζόμενου. Γι’ αυτό παρέχονται κίνητρα-αλλά και απαιτούνται ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-για την επανακατάρτιση και ανταπόκριση των εργαζομένων τους στις νέες εξελίξεις.

 3) Αξιοπρεπείς αμοιβές.

- Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και εν συνεχεία καθορισμός του από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

- Ουσιαστικές αυξήσεις για τους Δημόσιους Υπαλλήλους που να προστατεύουν το εισόδημά τους από τον πληθωρισμό.

γ) Πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους με τηλεργασία, στις πλατφόρμες και στις επιχειρήσεις delivery.

1) Για τους εργαζόμενους με τηλεργασία.

• Αναμφίβολα η τηλεργασία ωφελεί τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό και διευρύνεται σε σημαντικό βαθμό.

• Βέβαια εξυπηρετεί και αρκετούς από τους εργαζόμενους, που θέλουν μεγαλύτερη επαφή με την οικογένειά τους, ή να μη χάνουν χρόνο ανάπαυσης και δημιουργικότητας με μακρινές μετακινήσεις.

Όπως και εξυπηρετεί περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία.

• Σε κάθε περίπτωση πρέπει:

- Να εξασφαλίζεται η συναίνεση του εργαζομένου και όχι να εξαναγκάζεται αυτός σε αλλαγή της μορφής εργασίας του.

- Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιαίτερα το ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου τηλεργασίας ως προέκταση του ΣΕΠΕ θα συμβάλλει ιδιαίτερα στον έλεγχο των συνθηκών και την τήρηση των συμβάσεων.

-   Να παρέχει ο εργοδότης όλα τα μέσα και να καλύπτει το κόστος επικοινωνίας. Όχι να επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

-   Να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του εργαζόμενου που μπορεί να δημιουργήσει η απουσία του από το γραφείο.

-    Να προωθούνται εκδηλώσεις «εργασιακής συναδέλφωσης» με τους τηλεργαζόμενους, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα «κοινωνικοποίησης» (με ευθύνη των εργοδοτών και των συνδικάτων).

2) Για τους ταχυδιανομείς (delivery, πλατφόρμες)

• Κατοχύρωση τους ως ΜΙΣΘΩΤΟΙ, απολαμβάνοντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

•    Ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, και ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην δουλειά τους.

Με μέτρα όπως η προφύλαξης από καιρικές συνθήκες, ή οριοθέτηση ζωών διανομής, ή θέσπιση ανώτατου ορίου χιλιομέτρων, ή ορθολογική αποζημίωση των καυσίμων, ή παροχή από τον εργοδότη του αναγκαίου εξοπλισμού (μηχανάκι,κινητό κα.) και των μέσων ατομικής προστασίας.

 δ) Αντιμετώπιση των διακρίσεων-Στήριξη των εργαζόμενων γυναικών.

• Καμία ανοχή σε διακρίσεις στους χώρους εργασίας, καμία ανοχή σε διαφοροποιημένες αμοιβές.

• Καμία παραβίαση των δικαιωμάτων της μητέρας. Οι άδειες λοχίας δεν θα μείνουν στα χαρτιά και όταν επιστρέφει η γυναίκα θα ξαναβρίσκει τη θέση της.

• Καμία ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

• Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

• Συζήτηση για την «έμφυλη ανάκαμψη»  για στήριξη κλάδων παραγωγής που απασχολούν πολλές γυναίκες και καθιέρωση υποχρεωτικής απασχόλησης ποσοστού  γυναικών στις δημόσιες επενδύσεις.

• Καμία διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

ε) Έναρξη του διαλόγου για την διερεύνηση μελλοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας, της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής.

• Ώστε οι νέες τεχνολογίες να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

• Διερεύνηση  πιλοτικών εφαρμογών σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Κοινωνική ασφάλιση:

Βιώσιμες λύσεις για αξιοπρεπείς συντάξεις.

 Είναι αδιαπραγμάτευτη για μας η ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα Δημόσιο, Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες. Χρειάζεται Εθνικός Διάλογος για μια ουσιαστική Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση έτσι ώστε το Ασφαλιστικό Σύστημα:

·                     Να είναι βιώσιμο, αλλά και να συνδυάζει με μια νέα αρχιτεκτονική την αναγκαία ανταποδοτικότητα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την άρση των αδικιών.

·                     Να εγγυάται στους νέους ανθρώπους, ότι θα έχουν ανάλογα με σήμερα δικαιώματα στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου.

Προτείνουμε:

  • Θεσμοθέτηση αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους με επαναφορά μιας νέας μορφής ΕΚΑΣ που θα καλύπτει περίπου 350.000 δικαιούχους.
  • Αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων του ΕΦΚΑ (προσλήψεις, ψηφιακή επάρκεια) με στόχο την έκδοση όλων των εκκρεμών συντάξεων.
  • Ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα της Ασφάλισης, με σύσταση και ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ταμείων.
  • Αυξήσεις στους συνταξιούχους από το 2023, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απώλειες λόγω του πληθωρισμού.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *