Κοινωνική Κατοικία

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ στις δαπάνες για κατοικία. To 1/3 του πληθυσμού δαπανά άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για έξοδα στέγασης (τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Το 48% των ενοικιαστών μάλιστα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους. Η Πορτογαλία κατασκευάζει 26.000 κοινωνικές κατοικίες. Η Ισπανία 20.000 και η Ιταλία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινωνική Κατοικία.