Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μετά την τριετή δοκιμασία της πανδημίας, έχει πλέον καταστεί εθνική ανάγκη να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση και αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος θα είναι η επάρκεια και αξιοπιστία του ως πυλώνα παροχής υγειονομικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες καθώς και ως κριτήριο ελκυστικού προορισμού της χώρας μας προς κάθε βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο επισκέπτη, φιλοξενούμενο, εργαζόμενο ή επενδυτή.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα είναι πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση του συστήματος υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και αντίστοιχης εμπειρίας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με κάλυψη όλων των οργανικών κενών ειδικά για τις υποστελεχωμένες περιφερειακές και ακριτικές δομές.

Παράλληλα θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες τομές για την ανακούφιση του ΕΣΥ, ως δευτεροβάθμιου συστήματος υγείας, ώστε να παίξει το κεντρικό ρόλο του μέσα από:

1. Ένα επαρκώς στελεχωμένο και οργανωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) πρέπει να αποτελεί το βασικό κορμό κάθε συστήματος υγείας, παρέχοντας περίθαλψη, πρόληψη και φροντίδα. Η έλλειψη οργανωμένης ΠΦΥ αποτελεί τη βασικότερη πηγή προβλημάτων στο σύστημα υγείας γιατί οδηγεί τους ασθενείς απευθείας στις ανώτερες βαθμίδες περίθαλψης, αποσπά τα νοσοκομεία από την πραγματική τους αποστολή και αυξάνει το κόστος υγείας ανά ασθενή. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην χαρτογράφηση του πληθυσμού (βιοτικό επίπεδο, χρόνια νοσήματα, εξαρτήσεις από ουσίες κλπ.), για να αποκτηθεί γνώση η οποία θα κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων στις πολιτικές υγείας. Όπως επίσης και η ανάπτυξη μέσα στο ΕΣΥ των σύγχρονων τομέων πρόληψης νοσημάτων και μεθόδων θεραπείας όπως η Ψυχική Υγεία, η Διαιτολογία και η Σωματική Αγωγή.

2. Σύγχρονες και καινοτόμες μονάδες περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Αφορά την νοσηλεία στο σπίτι, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες χρονίως πασχόντων και άλλα. Στο συγκεκριμένο πεδίο μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές συνεταιρικότητας του ΕΣΥ με την αυτοδιοίκηση, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής οικονομίας.

3. Συστήματα ηλεκτρονικής υγείας και ψηφιακών εφαρμογών.

Η Ελλάδα σήμερα υστερεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας αλλά μπορεί εύκολα να αναπτύξει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλε- συμβουλευτικής και τηλε-παρακολούθησης ασθενών. Η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές μπορεί να βελτιώσει θεαματικά το χάσμα παροχής ποιοτικής περίθαλψης ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, να προσελκύσει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό και να αποτελέσει τομέα συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και καινοτομίας στο χώρο της υγείας. Επιπλέον η ψηφιοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά την διαφάνεια σε όλους τους τομείς, την αξιοπιστία του συστήματος, την εμπιστοσύνη μεταξύ του επιστημονικού- υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών καθώς και στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

4. Λειτουργία Ανεξάρτητων Μηχανισμών Αξιολόγησης

Παράλληλα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την βελτίωση λειτουργίας των δομών και λειτουργιών του ΕΣΥ προτείνεται η εισαγωγή αξιολόγησης με αντικείμενο τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των μονάδων υγείας καθώς και την διαπίστωση της επαρκούς στελέχωσης και κατανομής του υγειονομικού δυναμικού. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα για βασικούς δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, όπως αποτρέψιμες νοσηλείες, καθώς και θνησιμότητα έπειτα από εισαγωγή στο νοσοκομείο για ορισμένες παθήσεις.

5. Πρόσθετα μέτρα βελτίωσης υπηρεσιών

i. Αύξηση των κλινικών ημερήσιας φροντίδας (ή νοσηλείας μιας μέρας) που θα αποσυμφορήσει τις υπάρχουσες δομές.

ii. Συστήματος συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με την ανάπτυξη ΣΔΙΤ τόσο στον τομέα των κατασκευής νέων υποδομών όσο και στον τομέα της διοίκησης.

iii. Ανάπτυξη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας όπως με συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, συμβάσεις διαχείρισης ή μίσθωσης εξοπλισμού, ή συμβάσεις εκχώρησης.

iv. Θεσμοθέτηση χάρτας δικαιωμάτων ασθενών και Συνηγόρου του Ασθενούς.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *